Cena certifikátu

Stanoviť presnú cenu za vystavenie energetického certifikátu bez preskúmania konkrétneho prípadu nie je možné. Môže sa totiž stať, že cena energetického certifikátu pre 2 úplne rovnaké domy môže byť odlišná. Takisto je rozdiel v cene za vystavenie energetického certifikátu pre rodinné domy, bytové domy, kancelárske budovy, administratívne stavby alebo priemyselné objekty.

Situácia je samozrejme jednoduchšia pri rodinných domoch. Certifikát vieme zhotoviť pokiaľ nám dodáte všetky požadované dokumenty, hlavne projekt rodinného domu (projekt zdravotechniky (vykurovania, rekuperácie, technologické komponenty…), umiestnenie rodinného domu v lokalite a podobne. Samozrejme potrebujeme poznať aktuálny stav, ktorý sa často líši od dokumentácie, ktorá bola použitá pri žiadosti o stavebné povolenie. Pri stavbách realizujeme obhliadku rodinného domu pred vystavením energetického certifikátu.

Pri priemyselných objektoch, obchodných centrách, administratívnych budovách, školách a nemocniciach je situácia komplikovanejšia. Nezanedbateľným faktorom v prospech včasnej obhliadky sú úspory, ktoré môžete získať aplikovaním rád našich odborníkov. Vyhnete sa tak dodatočným stavebným úpravám (napr. eliminácia tepelných mostov), alebo úpravám technológie. Takéto úspory totiž môžu mnohonásobne presiahnuť cenu za vystavenie energetického certifikátu.