Certifikácia

Význam Energetickej certifikácie

Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú čoraz väčšími prioritami. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov.

Prečo certifikovať?energeticky stitok pre elektrospotrebice

Ak ideme kupovať domáci spotrebič(chladničku, práčku, kotol, bojler atď.) zistíme, že v ponuke je veľké množstvo spotrebičov a rozhodnutie ktorý si vybrať v nemalej miere ovplyvní energetický štítok, ktorý nás informuje o úspornosti daného spotrebiča. Ak sa chceme správne rozhodnúť pri investovaní do novej nehnuteľnosti, alebo pri nájme nehnuteľnosti, potrebujeme zistiť či budova nespotrebuje veľa energie a na to slúžia energetické certifikáty budov.

Na každom energetickom certifikáte musia byť uvedené rámcové návrhy energeticky úsporných opatrení, ktoré sa v budove dajú uskutočniť.

Ak už sme vlastníkmi alebo kupcami existujúcej budovy, alebo máme záujem kúpiť byt v konkrétnom dome, treba vedieť, čo sa s budovou dá urobiť, aby bola lepšia a energeticky úspornejšia, resp. s akými opatreniami, a tým aj výdavkami treba v budúcnosti na tento účel počítať. Tak možno určiť potenciál energetických úspor v budove a zistiť, v akej triede bude budova po realizácii týchto opatrení. Investorovi v spolupráci so správcom budovy to umožňuje lepšie poznať svoje budovy a plánovať jednotlivé investície so znalosťou ich efektov.

Energetické certifikáty predstavujú zároveň dôležitý nástroj na skvalitnenie a dosiahnutie väčšej transparentnosti trhu s nehnuteľnosťami. Je zrejmé, že na miestnom nasýtenom trhu s príslušným druhom budov (napr. administratívne budovy a pod.) budú kvalitnejšie budovy s nižšími prevádzkovými nákladmi na energiu (deklarované energetickým certifikátom) hodnotnejšie a bude o ne väčší záujem, čím dosiahnu aj vyššiu cenu pri predaji.