Kontakty

Regionálne zastúpenia:

Dunajská Streda

tel : 0948 035 540
e-mail : ds@danubiuscert.sk

Komárno

tel : 0948 035 540
e-mail : kn@danubiuscert.sk

Galanta

tel : 0948 035 540
e-mail : ga@danubiuscert.sk

Šaľa

tel : 0948 035 540
e-mail : sa@danubiuscert.sk

Nové Zámky

tel : 0948 035 540
e-mail : nz@danubiuscert.sk

Veľký Meder

tel : 0948 035 540
e-mail: ds@danubiuscert.sk

Sídlo firmy:

Danubius CERT s.r.o.
Kútniky 266
929 01 Dunajská Streda

IČO: 46 582 614
DIČ: 2023477962
IČ DPH: SK2023477962

Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava (Oddiel: Sro, č. vložky 29107/T).

mapa